Dana 27. travnja 2017. godine Glavno povjerenstvo donijelo je Odluku o odgodi roka za dostavu neslužbenih rezultata Natječaja za sredstva od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu za 2017. godinu sa 28. travnja 2017. godina na 03. svibnja 2017. godine.

Josipa Bliznac, Potpredsjednica i Povjerenica za komunikaciju i medije Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu | Obavijest | 28.4.2017 |

Pin It
   Vijesti