© Jure Strujić   -   E-Mail: jstrujic@kbf-st.hr
Adresa

Zrinsko Frankopanska 19
21000 SPLIT

tel.: (021) 308-319
mail: jstrujic@kbf-st.hr

M B znanstvenika: 354075

_______________________


________________________
Znanstveni i stručni rad

Popis znanstvenih i stručnih radova:


STRUJIĆ, Jure, Evangelizacijsko poslanje Crkve pred izazovom novih oblika
masovne komunikacije, Licencijatski rad, Split, 2012.

STRUJIĆ, Jure, Evangelizacijsko poslanje Crkve i novi oblici komunikacije, Doktorski
rad, Split, Katolički bogoslovni fakultet, 2015.

kršćanstvo Giannija Vattima“, Crkva u svijetu, 49 (2014.), br. 4, str. 439-458.

STRUJIĆ, Jure, "Društvene mreže, evangelizacija i kateheza", Bogoslovska smotra,
86 (2016.), br. 2, str. 441-462.

STRUJIĆ, Jure, „Mediji i pastoral bolesnika“, Služba Božja, 54 (2013.), br, 3-4, str.
335-350.

STRUJIĆ, Jure, „Crkva i društvene mreže u porukama Benedikta XVI. i Franje“,
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 143 (2015.), br. 1, str.
4-10.

Tonči Bavčević, Ivana Duran, Jure Strujić, „Analiza internih parametara
godina“, u: Vladimir Findak (ur.),  Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske
rekreacija i kineziterapije u razvitku hrvatskog društva, Poreč 2016. str. 326-337.

STRUJIĆ, Jure, "In media(s) res", Crkva u svijetu, 52 (2017.) 3, str. 370-374.

STRUJIĆ, Jure, "In media(s) res", (English),  Crkva u svijetu, 52 (2017.) 3, str.
375-379.

STRUJIĆ, Jure, "Internet i evangelizacija - izazovi i mogućnosti", Crkva u svijetu, 52
(2017.) 3, str. 475-500.

STRUJIĆ, Jure, Bibliografija don Živana Bezića, u: Čondić Alojzije – Parlov Mladen
(ur.), Živan Bezić: teologija i pastoral, (Zbornik radova), Split, Crkva u svijetu, 2017.
str. 198-225.
dr. sc. don Jure Strujić
Osobne stranice
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu
KBF- Split
Glavna Znanost Knjižnica Duhovna Foto