© Jure Strujić   -   E-Mail: jstrujic@kbf-st.hr
Adresa

Zrinsko Frankopanska 19
21000 SPLIT

tel.: (021) 308-319
mail: bilbio@kbf-st.hr______________________


________________________
Knjižnica Teologije u Splitu

Biblioteka je osnovana za potrebe visoke bogoslovne škole u okviru Centralnog
bogoslovnog sjemeništa  za Dalmaciju koje je do  g. 1921 djelovalo u Zadru, a od g.
1922. djeluje u Splitu. Otvorena je u Zadru g. 1872. (usp. BIANCHI, Zara cristiana I,
Zara 1877, 292-293. Početni knjižni fond stvoren je prema Bianchiju, ostavštinama
raznih dalmatinskih biskupa i svećenika (hvarski kanonik Vučić, kotorski biskup
Markić,  prevodioc Biblije Škarić, zadarski nadbiskup Maupas i drugi. Oko g. 1877
imala je oko 2.420 svezaka.

Prenešena je u Split g. 1933., gdje je spojena s tu već prikupljenom bibliotečnom
građom.Na njezinu sređivanju radio dr. Ivan Ostojić uz pomoć studenata. Bila je
smještena u ovećoj dvorani na prvom katu sjemenišne zgrade, a g. 1963.
premještena je u sličnu dvoranu u prizemlje, (u bivšu kapelu). Drvene police
zamijenjene su g. 1971. metalnima. Budući da dobar dio knjiga (sve nabavljene
poslije g. 1941.) nije bio registriran, a i ostalima se bio pobrkao red, prišlo se g. 1985.
preregistraciji i izradi autorskoga abecednog kataloga prema  uputama prof. Šime
Jurića iz Zagreba. Tom je prilikom stvorena posebna manja priručna biblioteka.
Abecedni katalog uglavnom je dovršen, a ostali katalozi su u izradi U novije vrijeme
su raspoloživi podaci o bibliotečnoj građi i kompjuterski obrađeni.

Građa se povećava nabavom novih knjiga i časopisa uglavnom teološke naravi  i
ostavštinama pojedinih profesora naše škole i drugih svećenika.
Uz djela s područja teoloških i srodnih disciplina u njoj je dobro zastupljena domaća
povijest, naročito pokrajinska. Glavnina starije i novije teološko filozofske literature na
stranim je jezicima (latinskom, talijanskom, njemačkom, francuskom, nešto manje
engleskom i španjolskom).

Popis posebnih vrijednosti u okviru biblioteke:
• Inkunabule( 3 – iz godina 1471, 1498 i 1499) i knjige iz 16 stoljeća
• Izdanja na hrvatskom jeziku iz razdoblja od 17. do polovice 19 st.
• Djela hrvatskih pisaca na latinskom jeziku
• Rimska izdanja glagoljaških misala i brevijara
• Komplet novina «Dalmazia cattolica – Katolička Dalmacija»
• Građa don Frane Bulića o starokršćanskoj Saloni
• Bulićev primjerak časopisa «Bullettino di archeologia e storia dalmata» s njegovima
marginalnim bilješkama.
Ukupni fond knjižnice je oko 50.000 svezaka
Od toga
• građe iz 16. st. 107 svezaka
• građe iz 17 st. 314 svezaka
• građe iz 18. st. 1740 svezaka
• građe iz 19. st. (do 1850) 2.665 svezaka
dr. sc. don Jure Strujić
Osobne stranice
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu
Title

Title
Image description goes here
More information

KBF- Split
Glavna Znanost Knjižnica Duhovna Foto
Online katalog