© Jure Strujić   -   E-Mail: jstrujic@kbf-st.hr
Adresa

Zrinsko Frankopanska 19
21000 SPLIT

tel.: (021) 308-319
mail: jstrujic@kbf-st.hr

M B znanstvenika: 354075

______________________

________________________
Životopis

Jure Strujić rodio se 9. ožujka 1959. god., u Splitu, od Zdravka  i majke Marije,
rođ. Zeljković. Osnovnu školu završio je 1973. u Docu Donjemu, a klasičnu
gimnaziju maturirao 1977. god. u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu.
Filozofsko-teološki studij diplomirao je 1984. god. na Teologiji u Splitu. Iste je
godine zaređen za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije.

Bio je odgojitelj u Nadbiskupskomu sjemeništu u Splitu od 1983. do 1984. i
župski pomoćnik  u sljedećim župama: Metkoviću (Sv. Nikola), od 1984. do
1986. god, Dugopolju  od 1986. do 1988. god., Splitu - župa sv. Križa (Varoš)
1988., član Nadbiskupijskog katehetskog vijeća od 1985. do 1987., član
Nadbiskupskog vijeća za pastoral turizma od 1985. do 1987. godine, te član
nadbiskupskog misijskog vijeća od 1985. do 1987. Župnik je  u Makarskoj u
župi Kraljice Mira od 1988. do 1992., te Upravitelj Dijecezanskog Marijanskog
svetišta Vepric od 1989. do 1990., zatim župnik u Muću Donjemu od 1992. do
1993. Od 1993. do 2015. godine župnik je u Splitu župa Pohođenja B.D.
Marije (Spinut), a nakon toga uz službu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
u Splitu župnik je u župi Presvetog Trojstva u župi Sitno Donje do rujna 2017.
Potom godinu dana pastoralno pomaže u župi Krilo Jesenice i Sumpetar. U
narednoj godini uz redovite poslove na KBF-u na ispomoć je bolesnom
župniku u Kaštel Štafiliću, a nakon njegova preminuća preuzima vodstvo župe
do dolaska novog župnika u kolovozu 2019. godine.

Voditelj je knjižnice Teologije u Splitu odnosno Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Splitu od 1992. do rujna 2019. godine. Od 1994. do
listopada 2007. godine bio je i voditelj informatičkih poslova na Teologiji u
Splitu, a od 1995. do listopada 2007. god., uz službu voditelja knjižnice, vršio
je i službu CARNet i Microsoft koordinatora te webmastera, na Katoličkomu
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Upisao je Poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u
Splitu, smjer „Kršćanstvo i suvremena kultura“, 2010. godine, te je 15.
listopada 2012. godine obranio licencijat na temu „Evangelizacijsko poslanje
Crkve pred izazovima novih oblika masovne komunikacije“.

Jure Strujić je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 9.
rujna 2015. godine obranio doktorski rad s temom "Evangelizacijsko poslanje
Crkve i novi oblici komunikacije" te tako postigao doktorat iz dogmatske
teologije.

U svom znanstvenom interesu i radu don Jure se posebno bavi teologijom
komunikacija, utjecajem novih oblika komunikacije na suvremeno društvo,
Internetom i društvenim mrežama kao prostorom novog evangelizacijskog
"digitalnog kontinenta" te prednostima i poteškoćama koje su vezane uz
suvremene komunikacije.

Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i
simpozija.

Od prosinca 2016. promaknut je u zvanje znanstvenog suradnika.
dr. sc. don Jure Strujić
Osobne stranice
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu
Glavna Znanost Knjižnica Duhovna Foto
KBF- Split