Od 2.-4. studenog 2020. u virtualnom obliku održat će se OPERAS konferencija o znanstvenoj komunikaciji u SSH.

Otvorena znanost uzima maha u Europi stvaranjem Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC). Jesu li društvene i humanističke znanosti spremne za EOSC? U kojoj su mjeri prakse otvorene znanosti i FAIR već prisutne u SSH? Kakvu ulogu mogu imati istraživačke infrastrukture i zajednice pojedinih znanstvenih područja u podršci učinkovitom pomaku prema otvorenoj znanosti?OPERAS konferencija želi omogućiti različitim dionicima poput znanstvenika, donositelja politika, izdavača i knjižničara razmjenu stajališta o trenutnom sustavu znanstvene komunikacije i viziji održive budućnosti. Između ostalog, OPERAS konferencija će kroz niz predavanja, radionica i panel diskusija nastojati dati odgovore na slijedeća pitanja:

Koje su potrebe znanstvenika u vezi s istraživačkom infrastrukturom, uslugama i politikama?
Kakvu ulogu mogu imati otvorene infrastrukture u ostvarivanju otvorenosti i osiguravanju usluga i alata koji su zajednici zaista potrebni?
Što sprječava znanstvenike iz društvenih i humanističkih znanosti u prihvaćanju otvorenosti kao zadane prakse znanstvene komunikacije?
Što je potrebno kako bi SSH zajednice usvojile politike i inicijative otvorene znanosti, na pr. Plan S i EOSC?
Kakva je budućnost knjiga i koji su održivi poslovni modeli u izdavaštvu?

Program je dostupan na https://www.operas2020.com/programme, a registracija  besplatna.

| Doris Žuro, Služba za znanstveno-istraživačke projekte |