Na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Splitu 28. i 29. svibnja održana je dvodnevna edukacija „Priprema projekata na natječaje iz EU fondova“.

Na edukaciji je sudjelovalo 11 polaznika i to: studenti, doktorandi i alumniji KBF Split. Program edukacije bio je podijeljen na teorijski dio i aktivno učenje kroz praktičan rad polaznika. U teorijskom dijelu polaznici su se upoznali s temeljnim pojmovi o Europskim strukturnim i investicijskim (ESI) fondovima kao i politikama EU u kontekstu pripreme projekata i povlačenja novaca iz fondova.

U praktičnom djelu edukacije polaznici su podijeljeni u grupe pripremali vlastite projektne prijedloge te aktivno učili o metodologiji pripreme projekata na natječaje EU fondova.

Svi sudionici edukacije su uz radne materijale dobili i 2 pripremljena projekta koji su odobreni i financirani iz EU sredstava. Edukaciju je organizirala i provela Doris Žuro, voditeljica služba za znanstveno-istraživačke projekte na KBF Split.

| Doris Žuro, voditeljica služba za znanstveno-istraživačke projekte na KBF Split. | 5.6.2019 |

FOTOGALERIJA

kbfst-eufondovi_edu__1.jpg kbfst-eufondovi_edu__2.jpg kbfst-eufondovi_edu__3.jpg

kbfst-eufondovi_edu__4.jpg kbfst-eufondovi_edu__5.jpg kbfst-eufondovi_edu__6.jpg

kbfst-eufondovi_edu__7.jpg kbfst-eufondovi_edu__8.jpg