MZO je objavilo poziv za dodjelu financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su tiskane u 2019. godini ili se planiraju tiskati u ovoj godini.

Znanstvenom knjigom se smatra autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućeg učilišta.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac (https://app.mzos.hr/webObrasci) i obvezujući prilozi:

  1. a) tekst rukopisa koji je pripremljen za tiskanje - rukopisi se predaju u tiskanome obliku
  2. b) za visokoškolske udžbenike - rješenje odgovarajućega sveučilišnog ili veleučilišnog povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu;
  3. c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema priloženim uputama (Elementi koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika);
  4. d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.

Rok za prijavu je 24. svibnja 2019.g.

Za sva pitanja obratite se Službi za znanstveno-istraživačke projekte

Link na natječaj: https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-izdavanju-znanstvenih-knjiga-visokoskolskih-udzbenika-u-tiskanome

| Natječaj | Doris Žuro, mag.sociologije, Voditeljica Službe za znanstveno-istraživačke projekte | 26.4.2019 |