U organizaciji Službe za znanstveno-istraživačke projekte KBF-a u Splitu, u srijedu, 7. ožujka 2019.g. održana je prezentacija za profesore na temu projekata u znanosti i visokom obrazovanju. Prije izlaganja, pozdravnu riječ uputili su izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, dekan i prof. dr. sc. Mladen Parlov, prodekan za znanost KBF-a u Splitu, istaknuvši važnost još aktivnijeg djelovanja fakulteta na području znanstvenih, istraživačkih i društvenih projekata financiranih iz nacionalnih i inozemnih fondova. Naglasak prezentacije je bio na mogućnostima apliciranja projekata na natječaje ESF-a, Erasmus+ programa za visoko obrazovanje i Hrvatske zaklade za znanost. Također, provedena je diskusija o kvalitetnoj pripremi fakulteta za nadolazeće financijsko razdoblje 2021.-2027. u kontekstu planiranja i korištenja mogućnosti koje nude EU fondovi.

| Prezentacija | Doris Žuro, mag.sociologije, Voditelj službe za znanstveno-istraživačke projekte | 8.3.2019 |