• Rok za prijavu: 28. veljače 2019.
  • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
  • Vrijednost pojedinog projekta: 1 milijun do max. 2,2 milijuna KN
  • Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ Hrvatske zaklade za znanost predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31.5.2023.g. (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019.g.) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Prijava se podnosi zajedno sa znanstvenom organizacijom iz inozemstva, odnosno suvoditeljem projekta (hrvatskim znanstvenikom iz dijaspore). Suradna znanstvena organizacija ne mora biti fakultet, već bilo koji oblik pravne osobe registriran u području znanstvene djelatnosti. Hrvatski znanstvenik u dijaspori mora dokazati hrvatsko državljanstvo ili nacionalnost. 

Iz sredstava projekta financirati će se provođenje znanstvenog istraživanja, nabava opreme, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Detaljnije informacije o objavljenom natječaju kao i natječajna dokumentacija mogu se pronaći na stranici HRZZ

| Doris Žuro, mag.soc., Voditeljica službe za znastveno-istraživačke projekte | Natječaj | 8.1.2019 |