Rok za prijavu i predaju seminarskih radova u zimskom ispitnom roku je 20. veljače 2017. Nastavnici će moći unositi ocjene u ISVU sustav od 22. veljače do 3. ožujka 2017.

Nastavnici trebaju ocijeniti seminarske radove, unijeti ocjene u ISVU sustav te ih ocijenjene predati u Studentsku službu.

| Doc. dr. sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | 23.1.2017 |