Predavanja završavaju u petak, 20. siječnja 2017. god., a ispitno razdoblje u zimskomu semestru ak. god. 2016./2017. traje od 30 siječnja. do 24. veljače 2017. god. prema objavljenomu rasporedu.

Prijave ispita pomoću ISVU sustava počinju u subotu, 21. siječnja 2017.:

  • Studenti su u skladu s odredbama Pravilnika unaprijed prijavljeni na ispite upisanih predmeta. Dužni su na studomatu (ISVU sustav za studente) potvrditi svoj dolazak na ispit najkasnije dva dana prije ispita do 23:59 sati.
  • Ako student na vrijeme ne potvrdi dolazak na ispit, ne može pristupiti ispitu, pa se smatra da je, premda nije izišao na ispit, iskoristio pravo jednoga pokušaja polaganja ispita.
  • Ako bude poteškoća s prijavom ispita studenti se mogu javiti prodekanu za nastavu ili ISVU koordinatoru Željku Matasu, dipl. ing.

Studenti su dužni, radi Dekanove ovjere semestra, dostaviti indekse s potpisima nastavnika iz svih upisanih predmeta u Studentsku službu najkasnije u petak, 20. siječnja 2017., do 12.45 sati.

  • Ako student nema potpise iz svih upisanih predmeta, treba se obratiti Dekanu s pisanom molbom da mu ovjeri semestar, da bi mogao polagati ispite iz predmeta za koje je dobio potpis nastavnika. Studenti smiju pristupiti ispitu samo s ovjerenim semestrom.

Svatko osobno preuzima indeks u Studentskoj službi od ponedjeljka, 23. siječnja 2017. god., za vrijeme rada Studentske službe sa strankama: 9.00 – 12.00 sati.

Upis ocjena u indeks: studenti su dužni osobno se pobrinuti da im nastavnici unesu ocjenu u indeks, kada to predmetni nastavnik, odnosno nositelj predmeta odredi.

Studenti koji plaćaju puni iznos participacije (7.000,00 kn) u obrocima neće se pomoći prijaviti u ISVU sustav i pristupiti ispitima ukoliko nisu uplatili barem dva od tri predviđena obroka (svaki u iznosu od 2.333,33 kn).

Doc. dr. sc. Domagoj Runje, Prodekan za nastavu