Radionica za mentore

U utorak, 21. lipnja 2022. doc. dr. sc. Ines Blažević s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u Velikoj dvorani KBF-a održala je radionicu za mentore na doktorskim studijima KBF-a pod naslovom "Unaprjeđenje kvalitete odnosa mentora i doktoranda". Na početku radionice riječ pozdrava voditeljici doc. dr. sc. Blažević i prisutnim mentorima uputio je prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest teologije i kršćanskih institucija. Pristutni su bili i voditelj poslijediplomskog studija Kršćanstvo i suvremena kultura izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić te prodekan za znanost izv. prof. dr. sc. Josip Dukić.

Doc. dr. sc. Blažević u uvodu se predstavila kao metodičar s dugogodišnjom praksom u pedagoškome radu, te je istaknula svoje iskustvo u postupku reakreditacije, i vođenju Odbora za kvalitetu, gdje je upravo pitanje mentorstva značajno pitanje kao standard kvalitete koji se vrjednuje u procecima reakreditacije. Pojasnila je ESG standarde koji čine standarde i smjernice za osiguranje kvalitete. Kod mentora se podrazumijevaju stečena znanja, vještine i vrijednosti (kompetencije), a posebno se gledaju pedagoško-psihološke-didaktičko-metodičke komptencije. Također je iznijela kako ne postoje programi osposobljavanja mentora, nego se mentorstvo promatra kao dio poslova sveučilišnog nastavnika. Prezenzaciju koju je pripremila radila je prema projektu u kojem je sudjelovala i koji je iznjedrio Priručnik o mentorskim kompetencijama, a nastao je na temelju ispitivanja iskustva rada mentora i doktoranada. Progovorila je osobinama mentora i obvezama mentora od kojih je kao najvažniji istaknula osigurati doktorandima rad na znanstvenim projektima i u tome se smislu pozitivno izrazila o Strategiji KBF-a koja je to pitanje usvojila. Kao formalne kriterije mentora iznijela je zvanje i znanstveni ugled, a dotaknula se i pitanja prikladnosti broja doktoranada koje vodi jedan mentor zbog kvalitete mentorstva te pitanja opterećenosti mentora satnicom. Od mentorskih kompetencija ističe svijest o vlastitim vrijednostima, o vlastitome "ja" pri čemu dolazi do izražaja uloga mentora kao osobe i profesionalca. 2009. Europski savjet za mentorsko i didaktičko vođenje izdao je Profesionalnu povelju. Navodi se razina svijesti o ulozi i poslu mentora i visoka očekivanja koja postavlja, kao i adekvatno procjenjivanje razine sposobnosti. Kompetencijski profil mentora podrazumijeva osobu predanu razvoju i osobnom usavršavanju, koja zna prenostiti znanje. Kao važnu ulogu mentora koju ističu doktorandi navodi se pomoć u izradi plana doktorske disertacije, ali i pomoć kod traženja literature. Važno je i da mentor vodi računa o obvezama doktoranda i da računa na proces koji će trajati godinama. Nije svejedno je li doktorand osoba u radnome odnosu ili samo studira, o čemu mentor treba voditi računa. Tako kao uobičajeni prosjek izrade doktorske disertacije navodi rok od 3-10 godina. Upoznala je prisutne s osam temeljnih kategorija kompetencija mentora, osvrnuvši se na pitanje supervizije, istraživanja kompetencija mentora u Republici Hrvatskoj i plagiranja. Podijelila je upitnik koji pruža uvid u elemente vrjednovanja komptencijske dimenzije, koji uključuje kategorije komunakcije, afektivni i kognitivni element, mentorsku izvedbu i profesionalizam. Za kraj je posebno razložila smjernice u odnosu mentor - doktorand kojih se valja pridržavati i imati ih na umu: pitanje kvalitetne komunikacije (pedagoški aspekt), prvi susret, povratna informacija od strane mentora, savjeti, kritike i ispravci, kompromis između ekpertize mentora i vlastitih ideja, omjer između formalnog i neformalnog odnosa, uvođenje doktoranda u projekte, konferencije, nastavu i dr. Kao važan korak navela je potrebu samoevaluacije nastavnika te mehanizme i metode kojima se ona omogućava, poput anketa. Iznijela je i razloge nezadovoljstva rada s mentorom koji se većinom temelje na neredovitoj komunikaciji, prepuštenosti sebi  i neupućivanju u literaturu.

Na kraju se prodekan za znanost izv. prof. dr. sc. Dukić zahvalio doc. dr. sc. Blažević na održanoj prezentaciji, najavio je nove mentorske radionice te je zaključio kako će svi prisutni dobiti potvrde o sudjelovanju.