Objavljen je raspored predavanja na PDS-u u ljetnom semestru ak. g. 2021./22.