Ispis

Upisi u ljetni semestar ak. g. 2018./2019, na poslijediplomskim studijima KBF-a Sveučilišta u Splitu održat će se u petak, 1. ožujka 2019., u 15.00 sati, u profesorskoj zbornici KBF-a.

Studenti prve tri godine studija dužni su na upise donijeti dokaz o uplaćenoj II. rati školarine za ljetni semestar (II. rata = 4.000,00 kn).

Uplata se vrši na žiro račun Katoličkog bogoslovnog fakulteta kod Zagrebačke banke:

Svi studenti dužni su donijeti indeks na upise.

| Prof.dr.sc. Marinko Vidović, Voditelj poslijediplomskog studija Kršćanstvo i suvremena kultura | Obavijest | Raspored predavanja 1. godina | Raspored predavanja 3. godina | 19.2.2019 |

Kategorija: Poslijediplomski studiji