U utorak, 24. travnja 2018. u 8, 15 sati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu gostovat će mr. sc. Muhamed Fazlović predavač sa Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu koji će održati dva predavanja pod naslovom:

1. Islamska (kur'anska) kristologija: 'Scriptural reasoning' nekih kur'anskih stavaka;

2. Dijaloški bosanskohercegovački 'komšijski (susjedski) etos' u teoriji i praksi međureligijskoga dijaloga.

Kratak opis predavanja:

U prvom predavanju (u 8.15 sati) mr. M. Fazlović će istražiti na temelju nekih kur'anskih tekstova sliku o Isusu u islamu;

U drugom predavanju (u 10,00 sati) progovorit će o teoriji i praksi međureligijskoga dijaloga iz bosanskohercegovačke perspektive.

Predavanja su otvorena za sve zainteresirane.

| Prof. dr. sc. Anđelko Domazet Pročelnik Katedre temeljnog bogoslovlja KBF-a | 20.4.2018 |