Pravilnik o vanjskoj suradnji Sveučilišta u Splitu | Prof.dr.sc. Ivan Pavić, rektor | 12.7.2011