Raspored predavanja

Ljetni semestar akad. god. 2016./17.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine "C"

A. Domazet Mariologija / KBF557 / 30 sati / 3 ects /
I. Tadić / A. Akrap Pojam Boga poslije Auschwitza / KBF582 / 30 sati / 3 ects /
I. Jakulj Pravni položaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj / KBF559 / 30 sati / 3 ects /
J. Dukić / Ž. Tolić Povijest franjevačkog reda / KBF617 / 30 sati / 3 ects /
J. Mužić / A. Gašpar Engleski jezik teologije II. / KBF623 / 15P 15V / 3 ects /
J. Garmaz / J. Periš Osobitosti župne kateheze u aktualnim hrvatskim prilikama / KBF633 / 30 sati / 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine "D"

J. Dukić Staroslavenski jezik i glagoljaštvo / KBF540 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / I. Jurić Laički crkveni pokreti u Hravtskoj / KBF627 / 30 sati / 3 ects /
Š. Bilokapić Spolno nasilje / KBF547 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje / M. Odrljin Obećana zemlja / KBF607 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / M. Prović Vjerski odgoj osoba s teškoćama u razvoju / KBF619 / 30 sati / 3 ects /
A. Vučković / G. Šparada Umijeće slušanja u savjetodavnoj praksi / KBF635 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

A. Mateljan Teologija u Splitu 1922.-1999. Studijski programi i nastavnici/ KBS196 / 30 sati / 5 ects /
D. Runje/ M.Grgić Povijesno-kritička analiza proročkih tekstova. /
KBS197 / 30 sati / 5 ects /
J. Garmaz Socijalna evangelizacija Bl. Alojzija Stepinca / KBS198 / 30 sati / 5 ects /
J. Garmaz/ M.Prović Inkluzivni pristup vjerskog odgoja djece s teškoćama u razvojuKBS194 / 30 sati / 5 ects /
A. Domazet/
E.Punda
Teologija Josepha Ratzingera/Benedikta XVI / KBS192 / 30 sati / 5 ects /
Kat.kanonskog prava Ženidbena privola / KBS185 / 30 sati / 5 ects /

Napomena

Izborni seminari su isti za sve godine studija, ali prije upisa potrebno je proučiti preduvjete koji su potrebni za njihovo upisivanje.


Raspored predavanja

Raspored za Pacijent i zdravstvo

Zimski semestar akad. god. 2016./17.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine  "A"

I. Jakulj / M. Mrše Zakonik kanona Istočnih Crkava / KBF560 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / M. Prović Kateheza srednjoškolaca / KBF565 / 30 sati / 3 ects /
A. Vučković Martin Heidegger: samoobmane i samospoznaja / KBF634 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Izraelci u egipatskom ropstvu (Izl 1-15) / KBF620 / 30 sati / 3 ects /
Š.Marović Crkveno pučko pjevanje u bogoslužju u hrvatskom narodu / KBF631 / 30 sati / 3 ects /
M. Volarević
I. Macut
Povijest i nauk reformacije i protesntatizma / KBF554 / 30 sati / 3 ects /
A.Obad / P.S.Janković /
Lj.Žunić / F.Mihanović /
A.Jeličić / D.I.Bilić
Pacijent i zdravstvo / KBF629 / 30P 20S 10V / 6 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine  "B"

J. Dukić Crkva i film. Dokumenti. / KBF569 / 30 sati / 3 ects /
I. Tadić / A. Akrap Dijaloška filozofija - Martin Buber / KBF584 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / J. Bulić Pedagogija duhovnih zvanja / KBF602 / 30 sati / 3 ects /
J. Mužić / A. Gašpar Engleski jezik teologije I. / KBF622 / 15P 15V / 3 ects /
D. Runje / M. Odrljin Institucije Staroga zavjeta / KBF580 / 30 sati / 3 ects /
A. Mateljan Misiologija / KBF556 / 30 sati / 3 ects /
I.Žižić / D.Volarević Liturgijske knjige / KBF621 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

I. Jakulj Ženidbena privola / KBS185 / 30 sati / 5 ects /
M. Volarević
I. Macut
Scijentološka crkva/ KBS191 / 30 sati / 5 ects /
J. Garmaz Stepinac u vjeronauku i katehezi / KBS189 / 30 sati / 5 ects /
J. Garmaz / M. Prović Inkluzivni pristup vjerskog odgoja djece s teškoćama u razvoju / KBS194 / 30 sati / 5 ects /
I. Kešina Znanost, vjera i etika / KBS102 / 30 sati / 5 ects /
A. Domazet / E. Punda Teologija Josepha Razingera - Benedikta XVI / KBS192 / 30 sati / 5 ects /
D. Runje Biblija i kumranski spisi / KBS153 / 30 sati / 5 ects /