Završni TCI susret u kolovozu 2021.

U suradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Međunarodnog Ruth Cohn Instituta za TCI u Austriji, od 26. do 28. kolovoza 2021. godine održana je završna radionica Tematski usmjerene interakcije (TCI-a) na kojoj je nazočilo deset pristupnika koji su stekli međunarodni certifikat prvoga stupnja. Tako je nakon šest godina na Katoličkom bogoslovnom fakultetu završio jedan od započetih procesa  profesionalne, osobito psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe sveučilišnih nastavnika, ali i vjeroučitelja mentora i savjetnika.

Inače, od 2015. godine na pojedinim dijelovima TCI izobrazbe nazočilo je više od 60 sudionika među kojima je bilo liječnika, psihologa, učitelja i vjeroučitelja. Katolički bogoslovni fakultet je subvencionirao izobrazbu u najvećem dijelu, a izvođenje je omogućila franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja u  Samostanu oca Ante Antića u Splitu.

Temeljna TCI izobrazba povezala je tri vida učenja: iskustvo i upoznavanje TCI metode i TCI didaktike u odnosu prema konkretnim područjima djelovanja i rada; svjesno oblikovanje uloga i daljnji razvoj osobnih i društvenih kompetencija te izradu pisanog rada o jednom vidu iz područja primjene TCI-a u teoriji i reflektiranoj vlastitoj praksi. Sadržajna težišta TCI izobrazbe obuhvaćala su: TCI metodu i TCI didaktiku u teoriji, primjeni i reflektiranom iskustvu (TCI aksiomi i postulati); strukturiranje i upravljanje procesima u timu, grupama učenja i radnim grupama uz pomoć četveročlanog modela i dinamičkog ravnovjesja; učinkovitije oblikovanje procesa učenja i rada uz pomoć i pronalaženja i formuliranja tema; jačanje i održavanje sposobnosti učenja i rada (princip pozornosti na smetnje); samovođenje i suodgovornost (princip „chairperson“); refleksiju osobnog puta učenja uključujući samoprocjenu i procjenu izvana te značenje vlastite osobnosti za procese učenja i rada.

Na trodnevnom seminaru koji je održan u prostorijama samostana oca Ante Antića u Splitu, pod vodstvom peteročlanog tima kojeg su sačinjavali: prof. emeritus Matthias Scharer, zatim prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prof. dr. sc. Ante Vučković i dr. sc. Gina Šparada, sveučilišni nastavnici na KBF-u u Splitu te Sabina Marunčić, lic. theol., viša savjetnica za vjeronauk pri AZOO-u, kritički se promišljalo o prijeđenom putu učenja TCI-a,  formiranju sustručnjačke skupine TCI-a te budućim planovima u pravcu stjecanja diplome TCI-a. Posljednjeg dana seminara upriličena je dodjela certfikata i prigodni domjenak. Radost zajedništva, rada i učenja te pozitivna recepcija i zadovoljstvo sudionika konceptom TCI-a polako, ali sigurno utiru put TCI-u u Splitu. Na tom putu osobito je važna podrška Katoličkog bogoslovnog fakulteta kako u izobrazbi za diplomu TCI-a, tako i u temeljnoj izobrazbi koja se provodi u ustaljenom terminu, u zadnjem tjednu kolovoza.

Jadranka Garmaz i Sabina Marunčić

FOTOGALERIJA

TCI-2021-rujan-01.jpg TCI-2021-rujan-02.jpg TCI-2021-rujan-03.jpg

TCI-2021-rujan-04.jpg TCI-2021-rujan-05.jpg TCI-2021-rujan-06.jpg

TCI-2021-rujan-07.jpg TCI-2021-rujan-08.jpg