Prijave

Rok za prijavu: 25. studenoga 2019.

Sve informacije o programu: pastirdobri@kbf-st.hr

Image

Opis programa stručnog usavršavanja „Kateheza Dobrog Pastira po načelima Montessori pedagogije“

Naziv

„Kateheza Dobrog Pastira po načelima Montessori pedagogije“

Nositelj

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu,

Katedra Religiozne pedagogije i katehetike

Izvođač/i

Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Stručno-razvojni centar Dječji vrtić „Sunčev sjaj-Nazaret“, Đakovo

Svrha

Polaznici će:

 • osposobiti odgajatelje u vjeri i vjeroučitelje za izvođenje Kateheze Dobroga Pastira po načelima Montessori pedagogije
 • osposobiti odgajatelje, pedagoge i druge stručne službe za korištenje elemenata iz Kateheze Dobroga Pastira po načelima Montessori pedagogije
Ciljna skupina polaznika programa
 • odgajatelji u predškolskim ustanovama
 • vjeroučitelji/katehete
 • stručni suradnici u predškolskim i školskim ustanovama (pedagozi, psiholozi, socijalni pedagozi, logopedi i dr.)
Uvjeti upisa
 • završen preddiplomski ili diplomski studij predškolskog odgoja i obrazovanja (odgajatelji)
 • završen preddiplomski studij pedagoškog ili srodnog područja (pedagozi, psiholozi, socijalni pedagozi, logopedi i dr.)
 • završen preddiplomski ili diplomski teološko-katehetski studij (kateheta)
Potrebni dokumenti
 • Ispunjen obrazac online prijave
 • Dokaz o uplati prve rate ili cjelokupnog iznosa
 • Dokaz o završenom odgovarajućem preddiplomskom/diplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju
 • Krsni list
Opis obrazovnih ciljeva i ishoda učenja te kompetencija za koje će polaznici biti osposobljeni
 • argumentirati odgojnu ulogu obitelji i analizirati glavne elemente obiteljskog odgoja vjere u ranoj dobi
 • interpretirati glavne oznake Montessori pedagogije i Kateheze Dobroga Pastira
 • primijeniti holističke metode prepoznavanja, doživljavanja i prenošenja temeljnih poruka Evanđelja kroz igru i stvaralačko izražavanje u atriju
 • upoznati osnovne prispodobe o Kraljevstvu nebeskom prema Montessori pedagogiji
 • koristiti glavne elemente integrativnog učenja za rad s Biblijom u predškolskoj dobi
 • primijeniti Montessori načela u katehezi Dobroga Pastira
 • odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
 • poticati rast i razvoj sposobnosti djeteta u izgradnji povjerenja u samoga sebe
 • analizirati bitne odrednice odgoja moralnosti u ranoj dobi
 • interpretirati liturgijske simbole, običaje i iskustva kao mjesto otvaranja svetome
 • interpretirati liturgiju kao početni trenutak religioznog izričaja i slavlja
 • uputiti na sakramentalnu djelotvornost vjere i važnost obrednog svetkovanja
Trajanje programa

Program traje 3 mjeseca. 

Predavanje i vježbe od 30.11.2019. – 25.1.2020. (datumi: 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.1., 18.1. 25.1.), a osobni rad polaznici trebaju predati do 1.3.2020. 

Minimalan broj polaznika 10
Potvrdnica o uspješnom pohađanju programa

Nakon završenog programa stručnog usavršavanja polaznicima koji su zadovoljili uvjete (redovno pohađanje programa i uspješno položeni svi ispiti) bit će izdana posebna Potvrdnica od KBF-a u Splitu.

 

Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz Temeljna pitanja obiteljskog i izvanobiteljskog odgoja vjere / 2 sata predavanja /
Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
s. Jelica Đuzel, dipl. kateheta specijalist
Montessori pedagogija u katehezi Dobrog Pastira / 5 sati predavanja /
Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
s. Jelica Đuzel, dipl. kateheta specijalist
Biblijska metodika u predškolskoj dobi / 10 sati predavanja, 4 sata seminar, 12 sati vježbe /
Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
s. Jelica Đuzel, dipl. kateheta specijalist
Izbor liturgijskih tekstova, simbola i znakova / 10 sati predavanja, 4 sata seminar, 12 sati vježbe /
Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
s. Jelica Đuzel, dipl. kateheta specijalist
Moralni odgoj djece do šeste godine / 6 sati predavanja /
Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
s. Jelica Đuzel, dipl. kateheta specijalist
Odgoj za molitvu / 4 sata predavanja /
Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
s. Jelica Đuzel, dipl. kateheta specijalist
Metodičke vježbe iz kateheze Dobrog Pastira / 1 sat predavanja, 46 sati osobni rad, 4 sati vježbe /

*Popis predmeta odnosi se na svaku pojedinu cjelinu ako postoji (predmet ili modul)