3. i 4. svibnja održana je prva Teologijada na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, intelektualno - duhovni susret studenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini u organizaciji Studentskog zbora Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Tema vodilja ovogodišnje Teologijade "Identitet i poslanje teologa danas" granala se na šest raznovrsnih tema i izlagača među kojima je naša studentica 5. godine filozofsko - teološkog studija Tea Kuzek, održala izlaganje na temu "Zahtjev za razumijevanjem i iskustvom liturgije - poslanje teologa".

Obzirom na ograničen broj sudionika, naš fakultet predstavljalo je deset studenata koji su svojim aktivnim sudjelovanjem na Teologijadi opravdali sva očekivanja i kriterije izbora studenata - sudionika. Teologijadu su doživjeli kao svojevrsno buđenje svijesti mladih teologa i izvrsnu priliku za umrežavanje studenata teoloških fakulteta kako bi se stvarale nove zajedničke inicijative.

Iduće 2020. godine, Teologijadu će udomiti Katolički bogoslovni fakultet Đakovo i nadamo se skorom domaćinstvu u Splitu.

| Antonija Krokar | 9.5.2019 |

FOTOGALERIJA

Teologijada_2019__WA0002.jpg Teologijada_2019__WA0003.jpg Teologijada_2019__WA0004.jpg

Teologijada_2019__WA0005.jpg Teologijada_2019__WA0006.jpg Teologijada_2019__WA0009.jpg

Teologijada_2019__WA0010.jpg Teologijada_2019__WA0012.jpg Teologijada_2019__WA0013.jpg

Teologijada_2019__WA0014.jpg Teologijada_2019__WA0022.jpg Teologijada_2019__WA0023.jpg

Teologijada_2019__WA0024.jpg Teologijada_2019__WA0025.jpg Teologijada_2019__WA0026.jpg

Teologijada_2019__WA0027.jpg Teologijada_2019__WA0028.jpg