KBF Split

Članovima Fakultetskoga vijeća Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Treću redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2023./2024., koja će se održati u četvrtak, 7. prosinca 2023., s početkom u 15.00 sati u Velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Druge redovite sjednice FV-a, održane 16. studenog 2023.
 2. Studenti a) Studentske molbe b) Nastava — izvođenje izvanrednih studijskih programa KBF-a
 3. PDS
  a) Prijava teme licencijatskog rada Mihovila Klarića
  b) Promjena nositelja i izvoditelja kolegija Povijest teologije i gnosticizam (KBP 406)
 4. Profesori - Izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto asistenta na Katedri filozofije
 5. Usvajanje Četverogodišnjeg plana rada Knjižnice na KBF-u
 6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste — (interni naziv spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 7. Razno

Split, 29. studenog 2023.

Izv.prof.dr.sc. Šimun Bilokapić, dekan

KLASA: 029-06/23-06/00002
UR.BROJ: 2818-203-01-01-23-27 

Pin It