KBF Split

Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Drugu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u akad. godini 2023./2024., koja će se održati u četvrtak, 16. studenog 2023., s početkom u 15.00 sati u Velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a, odrzane 12. Iistopada 2023.
 2. Usvajanje financijskog plana za 2024. i Projekcije plana za 2025. i 2026.
 3. Izvješće dekana o radu u ak. god. 2022./2023.
 4. Studenti ~ imenovanje voditelja studenata
 5. PDS
  a) Prijava teme licencijatskog rada Joška Čudine
  b) Studentske molbe
  c) Izvješće mentora
 6. Profesori
  a) Raspisivanje natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora asistenta na Katedri Crkvene povijesti
  b) Raspisivanje natječaja i imenovanje Stručog povjerenstva u postupku izbora asistenta na Katedri filozofije
  c) Pokretanje postupka izbora mr. sc. Gorana Žana Lebovića Casalonge na naslovno suradničko radno mjesto asistenta
 7. Raspisivanje natječaja za voditelja knjižnice
 8. Izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste -(interni naziv portir-čuvar) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 9. Imenovanje člana u Povjerenstvo za izradu Statuta i pravilnika
 10. Razno

Split, 8. studenog 2023.

Dekan KBF-a dr. sc. Šimun Bilokapić

KLASA: 029-06/23-06/00002
UR.BROJ: 2818-203-01-01-23-25

Pin It