KBF Split

Poziv na Prvu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja će se održati u četvrtak, 13. listopada 2022., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 

 1. Ovjera zapisnika Desete redovite sjednice FV-a, održane 8. rujna 2022.
 2. Ovjera zapisnika Treće elektroničke sjednice FV-a, održane
 3. Ovjera zapisnika Četvrte elektroničke sjednice FV-a, održane
 4. Ovjera zapisnika Druge izvanredne sjednice FV-a, održane 30. rujna 2022.
 5. Ovjera zapisnika Prve izvanredne sjednice FV-a ak. god. 2022./2023., održane 6. listopada 2022.
 6. Studentska pitanja: Molbe i kolizije, nadnevci konzultacija, voditelji studenata
 7. Poslijediplomski studij
 8. Profesori
  a. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu uvjeta na natječaju za naslovnog asistenta
  b. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu uvjeta na natječaju za naslovnog poslijedoktoranda
  c. Molba izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića za pokretanje postupka izbora u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora — prvi izbor
 9. Izbor Fakultetskih povjerenstava za mandatno razdoblje od Od ak. god. 2022./2023. do ak. god. 2024./2025.
 10. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika katedre
 11. Izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete
 12. Međunarodna suradnja
  a. Godišnje izvješće Ureda za međunarodnu suradnju
  b. Odobravanje mobilnosti na KBF-u
 13. Plan upravljanja ljudskim resursima za ak. god. 2022.-2023.
 14. Izvješće o programłma cjeloživotnog učenja
 15. Izvješće o studentskim anketama
 16. Razno
  a. Izvješće sa sjednice Senata

Izv.prof.dr.sc. Šimun Bilokapić, v.d. dekana

KLASA: 003-05122-06/0001 URBROJ: 2181-203-01-01-22-0026
Split, 5. listopada 2022.

Pin It