Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 4. redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22.,, održane 20. siječnja 2022. god. usvojen na Petoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 10. veljače 2022. god.

Pin It