Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 3. redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22.,, održane 9. prosinca 2021. god. usvojen Četvrtoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 20. siječnja 2022. god.