Objavljen je Zapisnik Pete redovite sjednice FV-a, održane 14. veljače 2019.

| Željko Udiljak, dipl. iur., glavni tajnik KBF-a |