Na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba donijeti odluku, sazivam elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća. Predmet žurnosti je nekoliko odluka koje trebamo donijeti:

Dnevni red sjednice:

  1. Budući da na raspisani natječaj za voditelja knjižnice ni jedna od dvije prijavljene kandidatkinje nije ispunila uvjete, prema savjetu pravne službe Sveučilišta treba raspisati natječaj za diplomiranog knjižničara te ga, poslije izbora, imenovati v. d. voditelja knjižnice;
  2. Izbor pročelnika katedri Svetoga pisma Novoga zavjeta, Filozofije i Moralne teologije;
  3. Izbor novog urednika časopisa „Crkve u svijetu“.

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Poziv na elektroničku sjednicu FV od 21. travnja 2020.

Pin It