KBF Split

Na temelju čl. 1 1, Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmetâ o kojima treba donijeti odluke, sazivam Treću elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2023./2024. Predmet žurnosti je usvajanje Prijedloga KBF-a za imenovanje člana Matičnog odbora za polja filozofije i teologije, donošenje odluke o raspisivanju internog natječaja za pročelnike katedri, te donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave za ak. god. 23./24. Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Prijedlog KBF-a za imenovanje člana Matičnog odbora za polja filozofije i teologije
  2. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika Katedre Ekumenskog bogoslovlja
  3. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika Katedre Moralnog bogoslovlja
  4. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika Katedre Kanonskog prava
  5. Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave za ak. god. 23./24

Prijedlog odluke:

  1. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se prof. dr. sc. Alojzije Čondić predloži za člana Matičnog odbora za polja filozofije i teologije?
  2. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se raspiše interni natječaj za pročelnika Katedre Ekumenskog bogoslovlja?
  3. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se raspiše interni natječaj za pročelnika Katedre Moralnog bogoslovlja?
  4. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se raspiše interni natječaj za pročelnika Katedre Kanonskog prava
  5. Tko je ZA (PROTIV, SUZDRŽAN) da se usvoje Izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave za ak. god. 23./24.

Molim vas da svoj elektronički glas (za, protiv, suzdržan) pošaljete elektroničkim putem najkasnije do petka, 9. veljače 2024., do 15:00 sati, na e-mail tajnika Fakulteta Ante Jukića: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Split, 8. veljače 2024.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

KLASA: 029-06124-06/00002
URBROJ: 2181-203-01-01-24-5

Pin It