Ak. god. 2016./2017.: 

 1. Danko Kovačević, odslušao cjeloviti program integriranoga preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija i položio sve predmete cjelovitog studija, ostvario 337 ECTS boda s prosječnom ocjenom izvrstan (4,87),
 2. s.Katarina Zrno je ostvarila  60 ECTS bodova i položila ispite s prosječnom ocjenom (4,94).
 3. Danko Kovačević ima najbolje ocijenjeni seminarski rad s naslovom „Terrence Malick i autentičnost“ koji je izradio pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.

Ak. god. 2015./2016.: 

 1. Gabrijel Kamber, odslušao cjeloviti program integriranoga preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija i položio sve predmete cjelovitog studija, ostvario 303 ECTS boda s prosječnom ocjenom izvrstan (4,72).
 2. Slavko Blažić, student druge godine diplomskoga teološko-katehetskoga studija ostvario 60 ECTS bodova i položio ispite s prosječnom ocjenom (4,88).
 3. Darko Rapić, student pete godine Integriranoga filozofsko-teološkog studija ima najbolje ocijenjeni seminarski rad s naslovom „Metodologija prepoznavanja opsjednuća i kanonska struktura postupka egzorocizma“, koji je izradio pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja.

Ak. god. 2014./2015.: 

 1. Jure Matković, odslušao cjeloviti program Preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija i položio sve ispite s prosječnom ocjenom izvrstan (4,67).
 2. Danko Kovačević, student četvrte godine Preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija. U prošloj je akademskoj godini ostvario 66 ECTS bodova s prosječnom ocjenom (4,88).
 3. Danko Kovačević ima najbolji seminarski rad u protekloj godini, koji je izradio pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca pod naslovom „Medijski pastoral u gradu Splitu“.

Ak. god. 2013./2014.:

 1. Josipa BURAZER, sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) katehetike, u prošloj ak. god. 2013./2014. odslušala je cjeloviti program preddiplomskog teološko-katehetskog studija, ostvarila 180 ECTS bodova i položila sve ispite s prosječnom ocjenom izvrstan (4,71)
 2.  Danko KOVAČEVIĆ, student treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija, u prošloj ak. god. 2013./2014. ostvario je 60 ECTS bodova i položio sve ispite s prosječnom ocjenom izvrstan (5,00).
 3. Katarina IVANOVIĆ, studentica 1. godine diplomskog teološko-kathetskog studija u ak. god. 2013./2014. dobila je nagradu za najbolji seminarski rad od 25 radova ocjenjenih ocjenom 5,0. Rad je izradila pod vodstvom izv. dr. sc. Ivice Žižića po naslovom „Koncept obreda kod Rene Girarda“

Ak. god. 2012./2013.: 

 1. Zrinka PLENKOVIĆ, magistra teologije, u prošloj ak. god. 2012/2013. odslušala je cjeloviti program integriranog preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija, ostvarila 300 ECTS bodova i položila sve ispite s prosječnom ocjenom izvrstan (4,78).
 2. Danko KOVAČEVIĆ, student druge godine integriranog preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija u prošloj ak. god. 2012./2013. ostvario je 60 ECTS bodova i položio je sve ispite s prosječnom ocjenom izvrstan (5,00).
 3. Ivan Trpimir Lozić imao je najbolje ocjenjen seminarski rad.

Ak. god. 2011./2012.: 

 1. Franjo Frankopan VELIĆ, odslušao je cjeloviti program i položio sve ispite integriranog preddiplomskog i diplomskog Filozofsko-teološkog studija. Ostvario je 303 ECTS boda te time zadovoljio sve uvjete koji se traže za magisterij iz teologije. Težinski prosjek ocjena petogodišnjeg studija je izvrstan (4,87).
 2. Jure MATKOVIĆ, student treće godine preddiplomskog Teološko-katehetskog studija, u prošloj ak. god. 2011./2012. ostvario je 60 ECTS bodove i položio sve ispite sa srednjom ocjenom izvrstan (4,93).
 3. Ante Novaković imao je najbolje ocjenjen seminarski rad.

Ak. god. 2010./2011.: 

 1. Lucija MEŠTROVIĆ, studentica prve godine diplomskog Teološko katehetskog studija, u prošloj ak. god. 2010./2011. odslušala je cjeloviti program, ostvarila 180 ECTS bodova i zadovoljila svim uvjetima koji se traže za bakalaureat iz katehetike. Prosječna ocjena trogodišnjeg studija je izvrstan (4,75).
 2. Irena CUCULIĆ, studentica druge godine diplomskog Teološko-katehetskog studija, u prošloj ak. god. 2010./2011. ostvarila je 60 ECTS bodove i položila sve ispite sa srednjom ocjenom izvrstan (5,00).
 3. Mate ANDRIJEVIĆ, student četvrte godine integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija imao je najbolje ocjenjen seminarski rad napisan na temu Filozofija roda kroz feminističku prizmu Judith Butler kod prof. dr. Josipa Mužića.

Ak. god. 2009./2010.: 

 1. Gina ŠPARADA, magistra teologije, odslušala je cjeloviti program integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija, ostvarila 306 ECTS bodova i položila sve ispite s prosječnom ocjenom izvrstan (4,92).
 2. Lucija MEŠTROVIĆ, studentica treće godine preddiplomskog teološko-katehetskog studija ostvarila je 60 ECTS bodove i položila sve ispite sa srednjom ocjenom izvrstan (4,93).
 3. Vjerana MARTIĆ, studenta pete godine integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija imao je najbolje ocjenjen seminarski rad napisan na temu Sekularni ideal autentičnosti kod prof. dr. Ante Vučkovića.

Ak. god. 2008./2009.:

 1. Jelena KRILIĆ, diplomirana teologinja, u prošloj ak. god. 2008./2009. odslušala je cjeloviti programom dodiplomskog filozofsko-teološkog studija i položila ispite iz svih predmeta s najvećom prosječnom ocjenom vrlo dobar (4,41).
 2. Franjo Frankopan VELIĆ, student treće godine integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija u prošloj ak. god. 2008./2009. ostvario je sve ECTS bodove i ima najveću srednju ocjenu izvrstan (4,90).
 3. Vjeran MARTIĆ student četvrte godine integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija. imao je najbolje ocjenjen seminarski rad koji je izradio pod mentorstvom doc. dr. Ante Čove na temu: Razlučivanje duhova kod sv. Ignacija Loyolskog.

Ak. god. 2007./2008.: 

 1. Pavao GOSPODNETIĆ odslušao cjeloviti programom dodiplomskog filozofsko-teološkog studija, položio ispite iz svih kolegija s najvećom prosječnom ocjenom vrlo dobar (4,24).
 2. Domagoj JURČEVIĆ student četvrte godine integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija ostvario je sve ECTS bodove i ima najveću srednju ocjenu izvrstan (4,97).
 3. Lidija PISKAČ, studentica četvrte godine integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija imala je najbolje ocijenjen seminarski rad koji je izradila pod mentorstvom prof. dr. Ante Vučkovića na temu: Simone Weil: Ljubav i spoznaja.

Ak. god. 2006./2007.: 
Ivan Macut, Gina Šparada, Vesna Grgurević i Stjepan Stanić

Ak. god. 2005./2006.: 
Kristijan Stipanović, i Mario Radman

Ak. god. 2004./2005.: 
Ana Lemo i Goran Kalašević

Ak. god. 2003./2004.: 
Ivan Lovrić, Kristijan Stipanović i Ivan Macut

Ak. god. 2002./2003.: 
Jure Hrgović, Franjo Glasnović i Goran Kalašević

Ak. god. 2001./2002.: 
s. Miljenka Grgić, Kristijan Stipanović i Ivana Lujić

Ak. god. 2000./2001.: 
Emanuel Petrov, s. Miljenka Grgić, Jakov Bešliš i Renata Azinović

Ak. god. 1999./2000.:
Emanuel Petrov, Ana Lemo i s. Natanaela Radinović