Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2016./17. | Natječaj | Ana Peroš, ured za međunarodnu suradnju | 13.5.2016 |