Erasmus plus

Ažuriran je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2019. Ažuriranje se uglavnom odnosi na produžetak projekta do 31.3.2022., tako da se sve mobilnosti po ovom natječaju mogu realizirati do tog datuma (umjesto ranijeg 30.9.2020.)
| Ana Peroš, dipl.theol.,Tajnica ureda za međunarodnu suradnju | Više |