Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2018./19. Natječaj je otvoren do isteka sredstava, a Erasmus+ stručna praksa se može realizirati do 31.5.2020.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja.

Za prijavu je potrebno priložiti:

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente koji se nalaze u ovoj kategoriji)
 3. Letter of Confirmation (od strane prihvatne ustanove)
 4. Motivacijsko pismo na engleski
 5. Prijepis svih ocjena (preddiplomska i diplomska razina)
 6. Europass CV
 7. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena)
 8. Potvrda o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja
 9. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

Prijave za socioekonomski status se predaju zajedno s prijavama za Natječaj (za studente koji ispunjavaju kriterije za slabiji socioekonomski status definiran Natječajem). Potrebno je dostaviti potvrdu s Porezne uprave o primanjima iz prethodne godine za sve članove zajedničkog kućanstva i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.

Nakon objavljenih rezultata potrebno je poslati e-mailom:

 1. Learning Agreement for Traineeship
 2. scan EU zdravstvene iskaznice
 3. scan IBAN kunskog žiro računa
 4. scan Polica osiguranja od nezgode i od odgovornosti (pojašnjenje i uputstva će biti poslani mailom, police se ne sklapaju dok studentu nije odobrena Erasmus+ stručna praksa rezultatima natječaja)

| Ana Peroš, dipl. theol. Tajnica ureda za međunarodnu suradnju | Tekst natječaja Upute za studente | Vezani dokumenti Natječaja | 22.05.2019 |