Sveučilište u Splitu objavljuje treći krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. Osoblje kojemu je već odobrena Erasmus+ mobilnost u programskim zemljama (zemljama EU) u ak.god. 2018/19 ne može podnijeti prijavu na ovaj natječaj. VAŽNO! Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:

  1. putem e-maila u pdf formatu u jednom dokumentu* i osobno ili
  2. putem e-maila u pdf formatu u jednom dokumentu* i poštom.

*Dokument treba sadržavati: Prijavni obrazac na engleskom jeziku, Mobility agreement for teaching/training, motivacijsko pismo na engleskom jeziku, CV u Europass formatu na engleskom jeziku, Privola za slanje/objavu osobnih podataka. Rok za prijavu je do 25.2.2019.

| Ured za međunarodnu suradnju, Višnja MIlanović Radić, lic. theol. | Natječaj | 6.2.2019 |