Kontakti

ResearcherID (WOS):
D-4965-2017
ORCID broj:
0000-0001-8343-8902
MB znanstvenika:
345413
Google znalac:
https://scholar.google.com/citations?user=BXyKl4gAAAAJ&hl=hr
Bibliografija:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/345413
Doc. dr. sc. Ivan Macut
Adresa:
Put iza Nove bolnice 10 c
Split
Hr-2100 – Split
HRVATSKA
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

ŽIVOTOPIS

Ivan Macut, rodio se 3. listopada 1981. god., u Vukovaru, od oca pok. Ivana i majke Katice, rođ. Lah. Osnovnu školu pohađao je u Vukovaru, Imotskom i Sinju. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij pohađao je u Splitu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, gdje je diplomirao s izvrsnim uspjehom akademske godine 2006/2007., s radom iz dogmatskoga bogoslovlja, pod naslovom Promjena znanstvenih paradigmi i teologija stvaranja, pod vodstvom prof. dr. Nikola Bižace. Svečane je zavjete položio 10. rujna 2006. god. Za svećenika, na naslov Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, zaređen je 24. lipnja 2007. god. Đakonsku godinu obavio je u župi sv. Franje u Imotskom, a tu je proveo i dvije godine u službi župnog vikara. 2009. godine uprava Provincije šalje ga na poslijediplomski studij iz međureligijskog dijaloga i ekumenske teologije u Rim.

Akademske godine 2009/2010. upisao je specijalizaciju iz fundamentalne teologije – Znanosti o religijama na Papinskom sveučilištu Lateran (Pontificia Universitas Lateranensis) u Rimu, gdje je 24. lipnja akademske godine 2010/2011. god., s ukupnom ocjenom cjelokupnog studija Summa cum laude, postigao stupanj licencijata (STL, mr. sc.) s radom pod naslovom Cristologia coranica – Fondo apocrifo sull’immagine di Gesù Cristo nel Corano, pod vodstvom prof. dr. Nicola Ciola i prof. dr. Bartolomeo Pirone. Akademske godine 2009/2010. na Papinskom Institutu za studij Arapskog jezika i islamistike (Ponticifio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica – P. I. S. A. I.) pohađao je kao slušač i studij Uvod u Islam i Arapski jezik.

Od akademske godine 2011/2012. doktorand je na Papinskom sveučilištu Antonianum (Pontificia Università Antonianum) u Rimu sa specijalizacijom iz ekumenske teologije, a ujedno pohađa predavanja i radi istraživanja vezana uz doktorski rad na Institutu za ekumenske studije (Istituto di Studi Ecumenici) u Veneziji.

Dana 29. svibnja 2013. obranio je doktorski rad pod naslovom Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann – Indagine sulla sua opera teologica s ukupnom ocjenom Summa cum laude i time stekao akademski naslov doktora teologije sa specijalizacijom u ekumenskoj teologiji.

Od akademske godine 2014./2015. doktorand je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu – modul filozofija gdje je 20.11.2015. jednoglasno obranio doktorski rad pod naslovom Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, pod vodstvom mentora prof. dr. Pave Barišića te time stekao akademski naslov doktora filozofije.

Od 2016. godine glavni i odgovorni urednik znanstvenog teološkog časopisa Služba Božja.

Član uredništva dvaju europskih teoloških časopisa Edinost in Dialog te Carthaginensia.

Član znanstvenog vijeća časopisa Riječki teološki časopis te Obnovljeni život.

Na 56. zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije od 10. do 12. travnja 2018. godine u Zagrebu imenovan članom Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog.

Od akademske godine 2018./2019. voditelj ureda za međunarodnu suradnju i Erasmus koordinator na KBF-u u Splitu.

Dana 14. prosinca 2018. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik (humanističke znanosti – teologija).

Dana 14. veljače 2019. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta (Katedra ekumenskog bogoslovlja).

Od akademske godine 2019./2020. pročelnik katedre ekumenskog bogoslovlja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Voditelj projekta (2018. – ): Umnici franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja

Voditelj projekta (trajanje projekta od siječnja 2019. do prosinca 2020.): Kritička obrada i objavljivanje rukopisa Znanje i vjera filozofa Stjepana Zimmermanna

Voditelj projekta (trajanje projekta od listopada 2019. do rujna 2020.): Digitalizacija liturgijsko-pastoralnog časopisa Služba Božja

Dana 13. ožujka 2020. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik (humanističke znanosti – filozofija).