Od petka, 26. veljače 2021., do nedjelje, 28. veljače 2021., održan je sedmi susret s polaznicima prvoga ciklusa Kršćanske gestalt pedagogije na temu Tjelesnost. Program organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Preko individualnih i interaktivnih radionica polaznici su razvili kompetencije osvještavanja i izražavanja doživljaja vlastitoga tijela, te prepoznavanja i obrade određenih tjelesnih manifestacija, u cilju sekundarne prevencije nezdravih kognitivnih i emocionalnih shema.

| Tekst: Gina Šparada | Slike: Ivica Jurić, Ivana Zelić, Katarina Ivanović, Iva Ivković Ivanišević

FOTOGALERIJA

Gestalt2021-veljaca-01__m.jpg Gestalt2021-veljaca-02__m.jpg Gestalt2021-veljaca-03__m.jpg

Gestalt2021-veljaca-04__m.jpg Gestalt2021-veljaca-05__m.jpg Gestalt2021-veljaca-06__m.jpg

Gestalt2021-veljaca-07__m.jpg Gestalt2021-veljaca-08__m.jpg Gestalt2021-veljaca-09__m.jpg

Gestalt2021-veljaca-10__m.jpg Gestalt2021-veljaca-11__m.jpg Gestalt2021-veljaca-12__m.jpg

Gestalt2021-veljaca-13__m.jpg Gestalt2021-veljaca-14__m.jpg Gestalt2021-veljaca-15__m.jpg

Gestalt2021-veljaca-16__m.jpg