Marie Skłodowska-Curie Actions

Agencija za mobilnost i programe EU, s ciljem informiranja i motiviranja budućih mentora, organizira online informativni dan Mentorstvo u projektima MSCA Poslijedoktorskih stipendija koji će se održati u petak 24. ožujka 2023. godine, od 10:00 do 13:30 sati putem Zoom platforme. Dostupan je preliminarni program informativnog dana.