Temeljem odluke Devete redovite sjednice Fakultetskoga Vijeća u akademskoj godini 2016./2017. održane 6. srpnja 2017. god. a sukladno članku 7. Pravilnika o djelovanju KBF-a i čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje INTERNI NATJEČAJ Za izbor v.d. pročelnika sljedećih Katedri:

  • Katedre Ekumenskog bogoslovlja (1 izvršitelj);
  • Katedra Kanonskog prava (1 izvršitelj);

Uvjeti za pristupanje Natječaju su sljedeći:

    1. Doktorat u specijalizaciji određene Katedre;
    2. Znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora;
    3. Najmanje tri godine iskustva na Visokom učilištu.

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu fakulteta, sa naznakom "Za natječaj pročelnika Katedre". | Prof.dr.sc. Anđelko Domazet, dekan | Natječaj | 11.7.2017 |

Pin It