Na temelju članka 31. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Splitu, a u svezi članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članaka 30. i 31. Statuta Sveučilišta u Splitu, na 42. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 29. lipnja 2017. godine pod točkom 16. dnevnog reda, donesena je sljedeća ODLUKA o pokretanju postupka za izbor sljedećih kategorija članova Senata Sveučilišta u Splitu

  1. redoviti profesori biraju iz svojih redova (svog područja znanosti ili područja umjetnosti) jednog (1) člana u sljedećim kategorijama: Al) redoviti profesori iz područja prirodnih znanosti, A2) redoviti profesori iz područja tehničkih znanosti, A3) redoviti profesori iz područja biomedicine i zdravstva, A4) redoviti profesori iz područja biotehničkih znanosti, A5) redoviti profesori iz područja društvenih znanosti, A6) redoviti profesori iz područja humanističkih znanosti, A7) redoviti profesori iz područja umjetnosti, A8) redoviti profesori iz interdisciplinarnih područja znanosti, A9) redoviti profesori iz interdisciplinarnih područja umjetnosti
  2. izvanredni profesori, docenti, suradnici (asistenti i poslijedoktorandi, uključujući i znanstvene novake) i zaposlenici u nastavnim zvanjima iz svojih redova jednog (1) člana
  3. ostali zaposlenici (nenastavno osoblje) biraju iz svojih redova jednog (1) člana

| Odluka | Prof.dr.sc. Anđelko Domazet, dekan | 28.8.2017 |

Pin It