Sukladno odlukama Fakultetskog vijeća donesenih na šestoj redovitoj sjednici održanoj 15. ožujka 2017. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

  1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i znanstvene grane egzegeze pri Katedri Svetog pisma Starog zavjeta (1 izvršitelj m/ž).
  2. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane kanonskoga prava pri Katedri kanonskog prava (1 izvršitelj m/ž).

Kandidati za navedena radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom KBF-a u Splitu te Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,

- završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij teološkog smjera odnosno stečena ista VSS prema prijašnjim propisima (Svi pristupnici)

  • upisan poslijediplomski sveučilišni studij iz biblijske teologije (za radno mjesto pod. br 1.)
  • upisan poslijediplomski sveučilišni studij kanonskoga prava (za radno mjesto pod brojem 2.)

 Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. potpisani životopis,
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
  3. 3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
  5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko- frankopanska 19, 21000 Split s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/17-01/0002

URBROJ: 2181-203-01-01-17-0001

| Ivana Papac, voditeljica kadrovske službe | Katolički bogoslovni fakultet Split | 16.6.2017 |

Pin It