Zašto upisati teologiju?

Upis u više godine studija

Upis u više godine studija je krajem runja i početkom listopada 2018.

Upis na Diplomski TKS

Upis pristupnika na DIPLOMSKI Teološko katehetski studij je:
utorak, 25. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati.

Upis u 1. godinu studija

1. Prijavi se
 1. Prijavi se na stranicu www.postani-student.hr
 2. Odaberi studijske programe na KBF-u koje želiš upisati
  • Integrirani filozofsko teološki studij (24 slobodna mjesta za pristupnike sa državne mature i podkvota od 8 mjesta za svećeničke kandidate starije od 24 godine)
  • Preddiplomski teološko katehetski studij (18 slobodnih mjesta za pristupnike sa državne mature i podkvota od 4 mjesta za pristupnike starije od 24 godine)
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za KBF
 4. Ostvari dobar plasman na rang listi
 5. Potvrdi upis na KBF
2. Ostvari uvjete
3. Prikupi dokumente
4. Ponesi fotografije i uplatnicu
5. Dođi na upis

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na oba studijska programa sastavljaju se prema sljedećemu sustavu bodovanja:

 1. uspjeh u srednjoj školi do 32%
 2. položeni ispiti na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Matematika - (osnovna razina - B) 10%
  • Strani ili klasični jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Izborni predmet - povijest ili neki drugi (neobvezatan) 14%
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti
  • Dodatna provjera znanja iz predmeta Katoličkoga vjeronauka za učenike koji ga nisu učili u srednjoj školi do 14%, a prag je 10%
  • Motivacijski razgovor – eliminacijski uvjet za upis na studij do 8%, a prag je 5%
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća *
  • završena još jedna srednja škola 4%
  • znanje nekog svjetskog jezika kojega nije učio u srednjoj školi 4%
  • jedno od prva tri mjesta na državnim športskim ili predmetnim natjecanjima 4%
  • jedno od prva tri mjesta na Vjeronaučnoj olimpijadi 4%

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 8%.

Upis na Integrirani Filozofsko-teološki studij

Na natječaj za upis u prvu godinu Integriranoga diplomskog filozofsko-teološkog studija bez položene državne mature mogu se prijaviti samo svećenički kandidati, koji su do 31. siječnja 2016. godine navršili 24 godine*. Za njih razredbeni ispit vrijedi umjesto državne mature te ulaze u potkvotu od 8 mjesta. Izbor za upis studija obavlja se razredbenim postupkom, koji se temelji na vrjednovanju općeg uspjeha u prethodnom obrazovanju te provjeri znanja iz vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti, te opće i nacionalne povijesti. Prema ostvarenim bodovima određuje se mjesto pristupnika na rang-listi. Ako potkvota od 8 mjesta ne bude ispunjena svećeničkim kandidatima, na preostala mjesta mogu se upisati drugi pristupnici pod istim uvjetima.

Upis na Preddiplomski teološko-katehetski studij

Na natječaj za upis u prvu godinu Preddiplomskoga Teološko-katehetskoga studija bez položene državne mature mogu se prijaviti samo pristupnici, koji su do 31. siječnja 2016. godine navršili 24 godine*. Za njih razredbeni ispit vrijedi umjesto državne mature te ulaze u potkvotu od 4 mjesta. Izbor za upis studija obavlja se razredbenim postupkom, koji se temelji na vrjednovanju općeg uspjeha u prethodnom obrazovanju te provjeri znanja iz vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti, te opće i nacionalne povijesti. Prema ostvarenim bodovima određuje se mjesto pristupnika na rang-listi

* Sve osobe koje do 31. siječnja 2016. godine nisu navršile 24 godine, a koje su završile četverogodišnju srednju izobrazbu prije 2010. godine dužni su polagati državnu maturu kao uvjet za upis na KBF.

   Vijesti