Opći podaci

Naziv: LiST, List studenata teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
ISSN: 1847-3288
Adresa: Zrinsko-Frankopanska 19
HR-21000 Split, p.p.329
HRVATSKA (CROATIA)
Izdavač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko Frankopanska 19, Split
Prva god. izlaženja: 2006
Učestalost izlaženja (mjesečno): 2
Email: studentskilist@gmail.com
Uredničko vijeće: Ivana Bubić, Slavko Volarević, Ivo Markić
Glavni i odgovorni urednik: Matea Strižić 
Zamjenik glavnog urednika:  
Design:  
Tisak: Katolički bogoslovni fakultet (potporom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu)
Naklada: 80