Sustav osiguranja kvalitete (SOK)

Članovi odbora:

Misija

Misija Fakulteta je postignuće izvrsnosti u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu. Glavni cilj je nadasve odgoj i obrazovanje svećeničkih i redovničkih kandidata za buduće svećeništvo, odnosno posvećeni život, te teologa laika za sposobne vjeroučitelje i nositelje drugih crkvenih službi, kompetentne za dijalog sa svijetom i konkretnim društvom u složenim suvremenim odnosima. Želimo postići da studenti koji završe studij budu osposobljeni i motivirani za izgradnju boljeg, humanijeg i pravednijeg društva. Želimo doći do toga da nastavnici postanu prepoznatljivi po idejama i sudjelovanju u razvoju znanosti i nositelji inicijativa u promicanju dijaloga sa svijetom i kulturom.

Vizija

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Splitu, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete nastave, počela se provoditi akademske godine 2008./09. u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata od 27. listopada 2008.

Na prijedlog Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, Senat je na svojoj 90. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine usvojio novi Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu te novi anketni upitnik.

Cilj je provođenja postupka ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2015/16.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2013/14.(zimski semestar i ljetni semestar)

| Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu | Anketni upitnik za studentsko vrednovanje nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu |

Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi

Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 60.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

| Postupak provođenja studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života (izvadak iz Priručnika) | Anketni upitnik za studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života |

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 61.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

| Postupak provođenja studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija (izvadak iz Priručnika) | Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija |

Analiza uspješnosti studiranja

Analiza uspješnosti studiranja provodi se s ciljem utvrđivanja uspješnosti polaganja ispita i uspješnosti završavanja studija kako bi se utvrdila dinamika studiranja na Sveučilištu i kritične točke nastavnog procesa zbog kojih dolazi do problema te pronalaženje najboljeg načina za njihovo otklanjanje. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 59.).

| Postupak provođenja analize uspješnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu (Izvadak iz Priručnika) |

Vrednovanje manjih izmjena i dopuna postojećih studijskih programa

Cilj postupka manjih izmjena i dopuna postojećih studijskih programa je kontinuirano poboljšanje i osuvremenjivanje studijskih programa te prilagođavanje uvjetima izvođenja. Postupak vrednovanja manjih izmjena i dopuna studijskih programa provodi Povjerenstvo za studije prema Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu.

Obrasci za dostavu prijedloga manjih izmjena i dopuna studijskih programa:

| Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu |