Ispis

Silvana Burilović Crnov, doktorandica na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, obranila je u srijedu, 20. ožujka 2019., doktorski rad na temu „Smiljana Rendić: katolička novinarka i pratiteljica Drugoga vatikanskog sabora“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića i uz sumentorstvo prof. dr. sc. Mladena Parlova, stekavši akademski stupanj doktorice znanosti na humanističkom području, iz polja teologije, grana fundamentalne teologije. Rad je obranila pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik; prof. dr. sc. Ante Vučković, mentor; prof. dr. sc. Mladen Parlov, sumentor; prof. dr. sc. Ante Mateljan, član te doc. dr. sc. Tomislav Kovač, vanjski član.

| Ana Peroš | Izvješće | 22.3.2019 | 

FOTOGALERIJA

Silvana_obrana_disertacije_01.jpg Silvana_obrana_disertacije_02.jpg Silvana_obrana_disertacije_03.jpg

Silvana_obrana_disertacije_04.jpg Silvana_obrana_disertacije_05.jpg Silvana_obrana_disertacije_05b.jpg

Silvana_obrana_disertacije_05c.jpg Silvana_obrana_disertacije_06.jpg Silvana_obrana_disertacije_06a.jpg

Silvana_obrana_disertacije_07.jpg Silvana_obrana_disertacije_08.jpg Silvana_obrana_disertacije_10.jpg

Silvana_obrana_disertacije_11.jpg Silvana_obrana_disertacije_12.jpg

Kategorija: Poslijediplomski studiji