Objavljena je kandidatska lista za izbor rektora SVeučilišta u Splitu, za mandatno razdoblje od 1.10.2018. do 30.9.2022., te programi rada oba prijavljena kandidata. | Kandidatska lista za izbor Rektora (Odluka Senata) | Program rada Prof.dr.sc. Šimun Anđelinović | Program rada Prof.dr.sc. Dragan Ljutić | s.Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | 8.3.2018 |

Pin It