Temeljem odluke Desete redovite sjednice Fakultetskoga Vijeća u akademskoj godini 2016./2017. održane 7. rujna 2017. god., pod toč. 5., a sukladno članku 7. Pravilnika o djelovanju KBF-a i Čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje INTERNI NATJEČAJ

Za izbor v.d. pročelnika sljedećih Katedri:

  • Katedre Ekumenskog bogoslovlja (1 izvršitelj);
  • Katedra Kanonskog prava (1 izvršitelj);

Uvjeti za pristupanje Natječaju su sljedeći:

  1. Doktorat u specijalizaciji iz srodne Katedre;
  2. Znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora;
  3. Najmanje tri godine iskustva na Visokom učilištu

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu fakulteta, sa naznakom „Za natječaj za v. d. pročelnika Katedre".

| Prof.dr.sc. Anđelko Domazet, dekan | Natječaj | 12.9.2017 |

Pin It