Temeljem odluke Devete redovite sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 4. srpnja 2019. godine, pod toč. 6.1 - 6.3, a sukladno čl. 23. Statuta katoličkoga bogoslovnog fakulteta, čl. 7. Pravilnika o djelovanju i čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, raspisuje INTERNI NATJEČAJ za izbor pročelnika sljedećih katedri:

  • Katedra religiozne pedagogije i katehetike (1 izvršitelj m/ž)
  • Katedra ekumenskoga bogoslovlja (1 izvršitelj m/ž).

Uvjeti za pristupanje Natječaju su sljedeći:

  • doktorat u specijalizaciji iz katedre
  • znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora
  • nihil obstat svog Ordinarija.

Prijave treba poslati u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu Fakulteta: Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj za pročelnika katedre“.

KLASA: 112-07/19-01/0001
URBROJ: 2181-203-0101-19-0002

| Izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, dekan | Natječaj | 5.7.2019 |

Pin It