Sukladno dopisu Velikoga kancelara KBF-a Sveučilišta u Splitu (Br. 22/2019-VK od 3. lipnja 2019.) i temeljem odluke donesene na Osmoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća KBF-a Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019. (KLASA: 080-03/19-03/0001, URBROJ: 2181-203-02-01-19-0073), održane 6. lipnja 2019. godine pod točkom 5., sukladno čl. 14., čl. 15. i čl. 16. Statuta KBF-a, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje novi: NATJEČAJ za izbor dekana za razdoblje od 2019./20. do 2021./22. god.

Pozivaju se kandidati za dekana da, imajući u vidu čl. 14. §1., §2. i §3. Statuta KBF-a te čl. 2. st. 2. i čl. 5. st. 3. Pravilnika o djelovanju KBF-a, Fakultetskomu vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu dostave prijavu i potrebnu dokumentaciju. Dokumente je potrebno dostaviti Tajništvu KBF-a u roku od osam dana (8) od raspisivanja natječaja. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti: - životopis (hrvatski, talijanski/engleski) - potvrdu o zaposlenju na KBF-u Sveučilišta u Splitu - potvrdu o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog ili redovitog profesora - program rada - nihil obstat svog Ordinarija.

| Izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, dekan | Natječaj | 7.6.2019 |

Pin It