Sukladno odluci donesenoj na četvrtoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. 01. 2019. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Zrinsko-frankopanska 19, Split, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama NN 114/2018 od 19. prosinca 2018. god. (broj oglasa u izdanju 7574), na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu za radno mjesto:

  • za izbor nastavnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane dogmatske teologije na Katedri dogmatskog bogoslovlja (1 izvršitelj m/ž).

| Klasa: 112-01/18-01/0008, Urbroj: 2181-203-01-01-19-0004 | Ivana Papac, dipl.iur., Voditeljica kadrovske službe | Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu | 25.1.2019 |

Pin It