Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij

 1. Ivan ČIKARA – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Nacionalni identitet i globalizacija, pod vodstvom dr. sc. Luke Tomaševića.
 2. Tino LABROVIĆ – diplomski rad (iz biblijske teologije Staroga zavjeta) Prva i druga Božja zapovijed - tumačenje i kršćanska aktualizacija, pod vodstvom dr. sc. Marijana Vugdelije.
 3. Ljubomir LADAN – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja) Neokatekumenski put u pastoralnom djelovanju Crkve, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 4. Tina STRIZE – diplomski rad (iz kanonskoga prava) Neke bolesti koje utječu na nesposobnost sklapanja ženidbe (Kan. 1095, br. 1-3), pod vodstvom dr. sc. Jure Brkana.
 5. Hilary Vincent KOMBA – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Moral values in the context of African traditional religions, pod vodstvom dr. sc. Luke Tomaševića.
 6. Castor MFUGALE – diplomski rad (iz znanosti o religijama) Afričke tradicionalne religije i kršćanstvo s posebnim osvrtom na kult predaka pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace.
 7. Žarka KAROGLAN – diplomski rad (iz duhovnosti) Duho-vnost Ivana Merza i Katolička akcija, pod vodstvom dr. sc. Ivana Bodrožića.
 8. Marin LUČIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Pastoral bolesnika, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 9. Stjepan STANIĆ – diplomski rad (iz teologije religija) Budističko poimanje patnje i usporedba s kršćanskim pristupom patnji - doprinos međureligijskom dijalogu, pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace.
 10. Ivica BARIŠIĆ – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Bol i patnja u životu i misli pape Ivana Pavla II., pod vodstvom dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 11. Pavao GOSPODNETIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Pastoral osoba treće životne dobi, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 12. Franc-Kristijan GOGIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Hrvati katolici u Južnoafričkoj Republici, pod vodstvom dr. sc. Josipa Čorića.
 13. Josip KAČUNIĆ – diplomski rad (iz teološke socijalne etike) Priroda – dar Božji čovjeku, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 14. Mario KARATOVIĆ – diplomski rad (iz pastoralne teologije) Sakrament bolesničkog pomazanja i skrb Crkve za bolesnike, pod vodstvom dr. sc. Stipe Nimca.
 15. Ivan REŽIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Sloboda i etika u novinarstvu, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 16. Ivan URLIĆ – diplomski rad (iz liturgijske glazbe) Liturgijsko pučko pjevanje u župi Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u Kučićima, pod vodstvom mo. Šime Marovića.
 17. Ankica BRAVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Obitelj u socijalnom nauku Crkve, pod vodstvom dr. sc. Špira Marasovića.
 18. Dragoslav KOZIĆ – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Solidarnost prema ugroženima u propovijedima, govorima i porukama kardinala Alojzija Stepinca, pod vodstvom dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 19. Jure PERIŠIĆ – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Uskrsnuće Isusa Krista u perspektivi Ivanove teologije, pod vodstvom dr. sc. Marinka Vidovića.

Teološko katehetski studij - diplomirani katehete

 1. Marina GALIĆ, rođ. Kurtović – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja) Kateheza adolescenata u župnoj zajednici, pod vodstvom dr. Stipe Nimca.
 2. Belinda BUZOV – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Svećeništvo i službe u Novom zavjetu, posebno svećeništvo Isusa Krista, pod vodstvom dr. sc. Marinka Vidovića.
 3. Gordana BEKAVAC – diplomski rad (iz mariologije) Blažena Djevica Marija u postkoncilskim crkvenim dokumentima, pod vodstvom dr. sc. Mladena Parlova.
 4. Ivanka PETRIĆ, rođ. Roso – diplomski rad (iz filozofije) Čovjek u enciklikama pape Ivana Pavla II., pod vodstvom dr. sc. Ivana Tadića.
 5. Mira ERCEGOVIĆ, rođ. Bebić – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Liječenje obiteljskog stabla, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Andrijana DIVIĆ
 2. Renato ĐIKIĆ
 3. s. Lidija Bernardica MATIJEVIĆ
 4. Renata SEKIĆ
 5. Suzana SPREČKIĆ
 6. Dražen STOJANOVIĆ
 7. Paulina ŠIMOVIĆ
 8. s. Barbara ŠPOLJARIĆ
 9. Jakov-Ante PAIĆ
 10. Perica VUKASOVIĆ
Pin It
   Vijesti