Objavljene su naknade za troškove upisnine, školarine i druge naknade na preddiplomskom, diplomskom i integriranom preddiplomskim i diplomskom studiju na katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu za akdemsku godinu 2018./2019. | s.Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | 17.10.2018 |

Pin It
   Vijesti